Storstrøm kredsstyrelsen består af følgende:

Formand    
Jens Højgård
54864134
jens.o@mail.dk

Kasserer  
Inger Söderdahl
55441603
inos@stofanet.dk

Sekretær  
Torben Dinesen
55999146
dinesen@privat.dk

Mening bestyrelsesmedlem 
Bjarne Olsen
60608337